lichtblauwvlak

De voorwaarden voor een onbezorgde reis met een camper van ZingerCampers!

De tarieven
Alle vermelde prijzen in deze brochure zijn in euro’s, inclusief BTW en all-riskverzekering, doch exclusief brandstof. Automaat is € 25,- per week extra.

De huurder
De huurder dient minimaal 23 jaar oud te zijn en over een geldig B-rijbewijs te beschikken. Een huurder met een buitenlandse nationaliteit dient een geldig internationaal rijbewijs en geldig paspoort te overleggen. Bij vertrek dienen de genoemde documenten te worden getoond en wordt voor de administratie van de verhuurder van elk document een kopie gemaakt. Bij het maken van de reservering gaat de huurder akkoord dat de persoonsgegevens eventueel worden geverifieerd.

De huurperiode
De minimale huurperiode van een camper in het hoogseizoen is een week, deze gaat in op vrijdagmiddag 15.00 uur en eindigt op vrijdagmorgen 10.00 uur. Buiten het hoogseizoen is het mogelijk om de huurperiode op andere dagen aan te vangen en te beëindigen.

De vrije kilometers
Het aantal vrije kilometers bedraagt 1500 km per week. Daarboven gelden toeslagen van 0,25 euro/km voor alle modellen.

De borgsom
Voor de huurcamper geldt een borgsom van 680 euro. Deze borgsom krijgt de huurder aan het eind van de huurperiode terug. De borgsom wordt uiterlijk zeven dagen na inlevering van de camper overgemaakt naar de bankrekening van de huurder.

Huisdieren
Het is de huurder niet toegestaan om huisdieren in de huurcamper mee te nemen.

De reservering en de betalingswijze
Een reserveringsaanvraag kan uitsluitend gedaan worden door het reserveringsformulier volledig en naar waarheid in te vullen, deze te ondertekenen en aan de verhuurder te overleggen. Bij reservering vanuit Nederland dient 680 euro te worden aanbetaald. Bij reservering vanuit het buitenland dient 50% van de totale huursom te worden aanbetaald.

Een reserveringsaanvraag is pas definitief als het huurcontract volledig ingevuld en ondertekend door ons is ontvangen. Tevens dient de waarborgsom van 680 euro op onze bankrekening te zijn bijgeschreven. Tot slot dient de totale huursom voor aanvang van de huurperiode te worden voldaan. Betaling kan geschieden per bankoverschrijving, per pinbetaling of contant.

Annulering huurder
1.
Als een overeenkomst wordt geannuleerd door de huurder, dan kan de verhuurder de volgende annuleringskosten in rekening brengen als percentage van de totale huursom.
Bij annulering, tot/vanaf de dag vóór aanvangsdatum van de huurperiode...
- tot de 42e kalenderdag (excl.):
10% v.d. huursom;
- vanaf de 42e kalenderdag (incl.) tot de 28e dag (excl.):
35% v.d. huursom;
- vanaf de 28e kalenderdag (incl.) tot de 21e dag (excl.):
40% v.d. huursom;
- vanaf de 21e kalenderdag (incl.) tot de 14e dag (excl.):
50% v.d. huursom;
- vanaf de 14e kalenderdag (incl.) tot de 5e dag (excl.) :
75% v.d. huursom;
- vanaf de 5e kalenderdag (incl.) tot aanvangsdatum huurperiode:
90% v.d. huursom;
- op de aanvangsdatum van de huurperiode of later: d
e volledige huursom.
2.
Annuleringen buiten kantoortijden worden afgehandeld alsof ze zijn gedaan op de eerstvolgende kalenderdag.
3.
Het annuleren moet schriftelijk worden gedaan.

Annuleringsverzekering
Bij uw reservering kunt u een annuleringsverzekering en/of reisverzekering afsluiten.

Het ophalen van de huurcamper
Bij het in ontvangst nemen van de huurcamper vindt een uitgebreide uitleg plaats over alle onderdelen van de huurcamper.

Het inleveren van de huurcamper
Het interieur van de huurcamper dient bij inlevering gereinigd te zijn, ook dient het toilet en de vuilwatertank geleegd te zijn. Mocht dit niet of onvoldoende het geval blijken te zijn, dan is de verhuurder gerechtigd om schoonmaakkosten aan de huurder in rekening te brengen en deze te verrekenen met de borgsom.

De verzekering, schades en eigen risico
De huurcamper is all-risk verzekerd. De verzekeringskosten zijn bij de huurprijs inbegrepen. Het eigen risico bij schade bedraagt
645 euro* per gebeurtenis. Schade of ontvreemding (alle campers zijn voorzien van satellietvolgapparatuur) dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 uur bij de verhuurder te worden gemeld. Wordt hieraan niet voldaan of kan niet onomstotelijk vastgesteld worden dat de huurcamper gestolen is (ondanks ontvreemding), kunt u bij grove nalatigheid volledig aansprakelijk worden gesteld voor de geleden schade.

Houd daarom altijd de contactsleutels en autobescheiden in uw bezit en verwijder de sleutels uit het contact als u stilstaat en de huurcamper verlaat. Eventuele reparaties worden pas na toestemming van de verhuurder verricht. Aan het einde van de huurperiode wordt de huurcamper door de verhuurder geïnspecteerd. Eventuele schade, ontbrekende onderdelen en brandstof worden verrekend met de borgsom.

*) Bij bovenhoofdse schade (>2m) bedraagt het eigen risico 900 euro
 

De reisdocumenten
De huurder krijgt naast de normale bescheiden, zoals kentekenbewijs en groene kaart, een uitgebreid instructieboekje van de camper.

 

ZingerCampers
Officieel dealer/importeur in Nederland van Mailbu en
Karmann Mobil campers.
Servicepartner voor Carthago, Eura Mobil, Forster en Volkswagen campers.


Zi
ngerCampers is een onderdeel van Automobielbedrijf A.J. Zinger bv in Beilen.

item4
California2010

Contact ZingerCampers

De Hanekampen 4b
9411 XM Beilen
T 0593 380 000
M 0652 033 330
Open: ma t/m za
8-18 uur

logoMalibucamper

ZingerCampers Beilen

Officieel dealer/importeur van Malibu en Karmann Mobil Campers
Servicepartner voor Carthago Eura Mobil Forster Volkswagen
T 0593 380 000 Mail De Hanekampen 4b 9411 XM Beilen

m7 m6 m5 m9